Tikkurilan Taitoluisteluklubissa pyritään säilyttämään harjoittelun kustannukset mahdollisimman maltillisella tasolla, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus olla mukana. Varainhankinnan tuotoilla katetaan seuran varsinaisen toiminnan kuluja, eli jäämaksuja ja henkilöstökuluja.

Jo talousarvioon määritellään seuran varainhankinnalle tavoite, jonka saavuttamiseksi toivomme mahdollisimman monen tuovan oman panoksensa. Varainhankinnan keinoja pyritään tarjoamaan monia erilaisia, jotta erilaisissa elämäntilanteissa olevat löytäisivät itselleen sopivimmat tavat osallistua.

TTK:n vakiintuneet varainhankinnan keinot ovat:

  • kahvilatoiminta luistelukoulussa ja tapahtumissa
  • tapahtumien tuote- ja arpamyynti
  • myyntikampanjat (mm. pesuaineet ja joulukauppa)
  • pääsyliput näytöksiin
  • yritysyhteistyösopimukset ja sponsoripaketit

Tuloslaskelmassa varainhankinnan tuotoiksi lasketaan myös jäsenmaksutuotot ja kannatusjäsenmaksutuotot.

Lisäksi seuran säännöt mahdollistavat pienimuotoisen elinkeinotoiminnan harjoittamisen seuran tulovirran tukemiseksi.