Suomessa taitoluistelussa on käytössä kansainvälinen nk. ISU-arviointi, lukuun ottamatta kilpauraansa aloittelevia pieniä ja harrastesarjoja. ISU arviointijärjestelmässä suoritusta arvioi kaksi erillistä tuomaristoa: tekninen paneeli ja tuomaristo. Tekninen paneeli määrittelee suorituksesta elementit, joita joukkue suorittaa ja kuinka vaikeita ne ovat. Vaikeustasoja kullekin elementille on 1-4, joissa 4 on kaikkein korkein. Tuomaristo puolestaan arvioi suorituksen laatua, kaudesta 2018-2019 alkaen asteikolla -5 - +5 sekä ohjelman osa-alueita asteikolla 0.25-10.00, 0.25 välein. Osa-alueille on määritelty erikseen kerroin, jonka suuruus vaihtelee ohjelmasta ja kilpailusarjasta riippuen. Samaten elementtien eri vaikeustasoilla on oma arvo, joka on määritelty etukäteen ennen kauden alkua.

Protokollassa elementit on merkitty alla olevin lyhentein ja näiden yhteyteen numerolla se, minkä tasoinen elementti on, esim. B2 (blokki kakkosvaikeustasolla). Tuomareiden antamat laatupisteet on merkitty kunkin elementin perään. Tuomareiden antamista laatupisteistä pudotetaan paras ja huonoin arvio pois ja lasketaan jäljelle jäävistä keskiarvo. Viimeisenä rivillä oleva summa kahden desimaalin tarkkuudella on se pistemäärä, jonka kyseinen elementti joukkueelle tuottaa.

Alempana löytyy osa-aluepisteet eroteltuna. Jokaisesta osa-alueesta lasketaan keskiarvo (samaten paras ja huonoin pois ja jäljelle jäävien keskiarvo), joka on siis luistelijan ansaitsema pistemäärä kyseisestä osa-alueesta.

Sekä elementtien että osa-alueiden pisteet lasketaan yhteen ja loppusummasta tehdään mahdolliset vähennykset (esim. kaatuminen).