Muodostelmaluistelun elementit


Blokki (B)

Vähintään kolmesta rivistä koostuva rivistöelementti.

Kuvio voi kulkea kentällä vapaamuotoisesti, rivien määrä voi vaihdella (AB/BL) tai rivejä voidaan pivottaa (PB).

Piiri (C)

Piiri voi muodostua yhdestä tai useammasta vierekkäisestä tai sisäkkäisestä piiristä. Se voidaan suorittaa joko otteessa tai ilman otetta.

Piiri voi pyöriä samassa kohtaa kenttää luistelijoiden suorittaessa erilaisia liikkeitä samanaikaisesti (AC/C) tai piiri voi liikkua kentällä (TC).

Läpimeno (I)

Läpimenon muotoja on lukematon määrä ja sen muoto voi eräissä tapauksessa jopa muuttua kesken läpimenon. Esimerkkejä läpimenomuodoista ovat neliö, kolmio ja kaksi riviä.

Läpimenossa voidaan käyttää vaikeutta lisäämään erilaisia askeleita tai pyörimisiä, jolloin nämä merkitään pisteisiin erikseen pi-merkinnällä. Esim. I2+pi2.

Laini (L)

Rivielementti koostuu aina yhdestä tai kahdesta rivistä (AL/L). Riviä/rivejä voidaan myös pivottaa (PL).

No Hold (NHE)

Rivistömuodostelmassa suoritettu askelsarja/liikesarja. Elementissä suoritettava askelsarja arvioidaan aina erikseen käyttäen lisämerkintää s. Esim. NHE3+s1.

Mylly (W)

Myllyjä voi olla yksi tai useampia ja myös siinä olevien sakaroiden määrä voi vaihdella. Esimerkkejä erilaisista myllyistä ovat kolmisiipinen ja nelisiipinen.

Mylly voi pyöriä samassa kohtaa kenttää, sakarat voivat esimerkiksi vaihtaa keskenään paikkaa (AW/W) tai mylly voi liikkua kentällä (TW).

Twissel elementti (T)

Twisselit jokainen luistelija suorittaa itsenäisesti mutta samanaikaisesti. Pyörähdyksen aikana vaikeutta haetaan erilaisilla käsien ja jalkojen asennoilla. Twisseleitä suoritetaan kaksi tai kolme peräkkäin.

Piruetti (Sp)

Muodostelmaluistelussa piruetti voidaan suorittaa joko nk. soolopiruettina, jolloin joukkueen luistelijat pyörivät kukin omaa piruettiaan valitussa muodossa samanaikaisesti. Piruetti voidaan suorittaa myös pari- tai ryhmäpiruettina, jolloin saman keskipisteen ympärillä pyörii kaksi tai useampi luistelija.

Nostot (GL)

Nostoja suoritetaan ainoastaan seniorisarjassa.

Nuoremmissa sarjoissa voidaan tehdä erilaisia nopeita hypähdyksiä tai noston omaisia liikkeitä opettamaan luistelijoita nostamisen alkeisiin. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta nostot ovat kiellettyjä nuorten sarjoissa.

Osa-alueet

Perusluistelu (skating skills)

  • vauhti, liuku, vaivattomuus jne.

Siirtymät (transitions)

  • elementtien väliset ja elementtien sisäiset siirtymät

Performance

  • kuinka sujuva suoritus on

Koreografia (composition)

  • suorituksen monipuolisuus, kokonaisuus

Tulkinta (interpretation of the music)

  • Ohjelman ja musiikin tulkinta ja valitun teeman kuvastaminen